در مورد ما

ال آی اس تی

L.I.S.T. GmbH

از سال 1989 تا به امروز در بخش‌های مختلف از شهر برلین فعال است. ما از خودمان برای تکامل عادلانه اجتماعی و داشتن همزیستی بهتر در اقامتگاه‌ها مایه می‌گذاریم. هدایت پروژه، بهبود بخش‌های شهری و شرکت کردن در آنها از اصلی‌ترین زمینه کاری ما می‌باشند. ما همراهانی در مسیر پیدا کردن راه‌حل‌های قابل اجرا در ناحیه شهر هستیم. متخصصان و دارندگان راه‌های چاره در حقیقت خود شرکت کنندگان و ساکنان هستند