همیاری

آیا میخواهید برای محل خودتان و همسایگی در

Allende-Viertel

کاری انجام بدهید؟

 

 :امکان‌های زیادی برای آن وجود دارد. اینجا برخی لیست شده اند

  

Allende 2 hilft e.V.

حمایت از انجمن

Allende 2 hilft

از طرف سازمان فعالان برای همسایگی باعث خوشحالی آنان است. برای مثال کارخانه دوچرخه سازی، جشنواره آلِند یا برنامه‌ها در ورودی خوابگاه

IB

از این قبیل می‌باشد. در اینجا اطلاعات بیشتر و راه ارتباطی با بانی و سردمداران موجود است

 

 

BENN Allende-Viertel

ما از ایده‌هایی پشتیبانی می‌کنیم که سهم مثبتی در محله ایفا می‌کنند و تعامل را تقویت می‌کنند، به طور مثال یک شب آشپزی با همسایه‌ها، یک کافه خلاقانه مشترک، یک پروژه باغ یا یک جشن برای محله

 

 

Office of the Integration Officer (“Integrationsbeauftragter”)

دفتر مسئولان هماهنگی

 برای اطلاعات بیشتر در رابطه با نامزدی از طرف پناهندگان و برای آنها در ناحیه

Treptow-Köpenick

می‌توانید با دفتر مسئولان هماهنگی تماس برقرار کنید. در اینجا اطلاعاتی در مورد مشاوره شخصی در بخش های محل اقامت مشترک و پروژه‌ها وجود دارد. علاوه بر این در وب سایت مطالبی در مورد هیئت و موقعیت های تحصیلی درمقاطع بالاتر که جالب توجه هستند برای داوطلبان در این زمینه ارائه شده است

 

  

KIEZKLUB Allende

در

KIEZKLUB-Allende

آلِند در خیابان سالوادور-آلنده 89 ، بخش 12559 برلین به روی همگان باز است. در اینجا همسایگان چه با مهاجرت و داستان پناهندگی چه بدون مهاجرت و پناهندگی، از تمام نسل ها، از زمان جشن افتتاح آن در ماه آگوست سال 2022 با هم ملاقات می‌کنند. اینجا می‌توانید درباره برنامه‌ها اطلاعات کسب کنید.
خیلی از داوطلبان خودشان را در انجمن

KIEZKLUB-Allende

.آلِندِه در موقعیت و فرصت‌های متنوع همیاری می‌کنند. در اینجا می‌توانید اطلاعات بیشتری پیدا کنید

 

میزگرد

در میزگرد

Allende-Viertel

 داوطلبان مانند مجری‌ها مرتباً درباره پروژه‌ها، برنامه‌ها و چالش‌ها صحبت می‌کنند. اطلاعات بیشتر مثل قرارهای حال حاضر در اینجا موجود است  

 

Sternenfischer

داوطلبانی که خواهان استخدام شدن هستند ولی نمیدانند چه گونه و از کجا، میتوانند با مراجعه به مرکز داوطلبان

Sternenfischer

اقدام کنند. مؤسسه

Sternenfischer

با فراهم سازی مکان در ناحیه

Treptow-Köpenick

.از داوطلبان حمایت میکند